Nový Jenštejn - 2. etapa

Domy a ceny

TYP A - Prodáno

Řadový rodinný dům typu A má dva podtypy, A1 a A2. Domy A1 jsou vnitřní, domy A2 koncové. Dům je řešen bez garáže, s venkovním parkovacím stáním na zpevněné ploše pozemku.

Do podlahové plochy domu je započítána výměra skladovacího prostoru pro zahradní nářadí a sportovní potřeby, který bude přístupný ze zadní části zahrady. Do podlahové plochy domu není započítána terasa. K domům A2.23, A2.24, A1.25, A2.26, A2.27, A1.28, A1.29, A2.30, A2.31, A1.32 a A2.33 náleží společné příjezdové komunikace, které budou kupujícímu prodány společně s domem v rozsahu ideálního spoluvlastnického podílu. Spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální 1/3 či 1/4 je zahrnut ve výměře pozemku uvedené v seznamu jednotlivých domů.

Dům bude nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími, zastřešený sedlovou střechou. Navržený dům je charakteristický prostou a funkční architekturou a svým moderním způsobem pojetí se přibližuje charakteru původní venkovské a urbanisticky hodnotné zástavbě Jenštejna.


Zobrazit ceny Více...
Ulice  

TYP B - Prodáno

Řadový rodinný dům typu B má dva podtypy – B1 a B2. Domy se liší pouze vnitřní dispozicí. Do podlahové plochy domu je započítána garáž a skladovací prostor k uskladnění zahradního nářadí a sportovních potřeb, který bude přístupný ze zahrady. Do podlahové plochy domu není započítána plocha terasy a závětří.

Domy B budou tvořit liniovou skupinu tří až šesti stejných řadových rodinných domů, která bude stát vždy na jedné straně krátké obytné ulice. Všechny domy typu B budou mít garáž.


Zobrazit ceny Více...
Ulice  

TYP D - Prodáno

Všechny domy typu D budou mít venkovní parkovací stání s přístřeškem. Do podlahové plochy domu je započítána i výměra skladovacího prostoru pro zahradní nářadí a sportovní potřeby, který bude přístupný ze zadní části zahrady. Do podlahové plochy domu nejsou zahrnuty plochy terasy a parkovacího stání.

Řadový rodinný dům typu D budou tvořit liniovou skupinu tří až pěti stejných řadových rodinných domů stojících vždy na jedné straně krátké obytné ulice. Domy budou nepodsklepené, se dvěma nadzemními podlažími, zastřešené plochou střechou. Jde o velmi jednoduché objekty charakteristické prostou a funkční architekturou, navazující na typickou hodnotnou architekturu obce Jenštejn.


Zobrazit ceny Více...
Ulice  

TYP E - Prodáno

Dům typu E má celkem 6 podtypů - E1, E2, E3, E4, E5 a E6. U všech domu typu E bude parkovací stání. Do podlahové plochy domů E1, E2, E3 a E4 nejsou zahrnuty výměry terasy a parkovacího stání. Do podlahové plochy domů E5 a E6 nejsou zahrnuty plochy terasy.

Rodinné domy typu E budou tvořit skupinu podobných řadových rodinných domů stojících ze tří stran okolo malého náměstí, které bude zakončovat krátkou obytnou ulici. Náměstí bude sloužit jako přístup k navrhovaným objektům a k otáčení a parkování automobilů. Skupina bude vždy tvořena šesti typovými domy – E1, E2, E3, E4, E5 a E6. Pro každý dům je navržena malá zahradní kůlna k uskladnění kol, sportovních potřeb a zahradního nářadí a kromě typu E5 také přístřešky pro parkování vozidel. Dům E5 bude mít na vlastním pozemku pouze zpevněnou plochu pro parkování.


Zobrazit ceny Více...
Ulice  

TYP F - Prodáno

Rodinný dům typu F se třemi jednotkami bude navazovat na řadový dům typu G1/1 z první etapy. Ke každému domu bude náležet venkovní parkovací stání na vlastním pozemku.Do podlahové plochy není započítána terasa a venkovní terasa na zahradě.
Zobrazit ceny Více...

Ulice