Vize

Vizí seskupení Credit Finance Group a.s.  je umístit do roku 2010 akcie společnosti na finančních trzích. Aby toto seskupení lépe diverzifikovalo případná rizika, rozhodlo se rozšířit obchodní aktivity na více trzích. Po vstupu České republiky do Evropské unie se jevilo jako nejperspektivnější zaměřit se na oblast střední a východní Evropy. Jelikož na těchto trzích stale probíhá transformace hospodářství s cílem ekonomické stability, chce se seskupení Credit Finance Group a.s. v budoucnu soustředit na segment trhu, který je v podstatě na samém začátku – budování sítě Factory Outlet center.

Hlavním cílem je etablace na trzích nově přistoupivších států do Evropské unie v roce 2004, tedy Polska, pobaltských států, Maďarska či Slovenska. Nové investiční příležitosti nabízí také Srbsko a Černá Hora, evropská část Ruska či v budoucnu nové státy Evropské unie Rumunsko a Bulharsko.

V oblasti rezidenčních projektů se bude seskupení Credit Finance Group a.s. snažit zaměřit na nižší a střední vrstvu obyvatelstva a budovat tak spíše cenově dostupnější, ale přitom kvalitně vybudované bytové jednotky a domy do osobního vlastnictví.