Nový Jenštejn - 1. etapa

 
Navštivte naše infocentrum

Projekt

První etapa s barevným provedením fasád

Představujeme Vám projekt s názvem "NOVÝ JENŠTEJN", jehož I. etapu zrealizovala developerská společnost Credit Finance Group a.s. na okraji východní části Prahy, u obce Jenštejn, v místě s vynikající dopravní dostupností.

Cílem projektu bylo nabídnout zájemcům o nové bydlení alternativu bydlení za městem, tj. v přírodě a přitom v dostupnosti města, a to vše v moderních prostorných rodinných řadových domech se zahradou za přijatelnou cenu. 

Výstavba I. etapy projektu "Nový Jenštejn" byla zahájena v březnu 2005 a byla dokončena v září 2007. 

Zahrnovala celkem 140 rodinných řadových domů a bytů o dispozicích 3+kk až 5+kk, které byly úspěšně předány svým majitelům k osobnímu užívání. 

I. etapa projektu vznikla díky společné práci developera, architektů, projektantů i zkušených odborníků z oblasti realit. Zahrnuje moderně navržené dvojpodlažní a trojpodlažní samostatné řadové domy, dvojdomy a rodinné domy s byty s vlastní zahradou, terasou, venkovním parkovacím stáním či garáží v domě s důrazem na komfortní zázemí a vysoký standard. 

Jednoznačnou předností projektu NOVÝ JENŠTEJN je vysoká variabilita architektonického řešení jednotlivých domů. Domy byly projektovány tak, aby plynule navazovaly na původní zástavbu, která je pojata v duchu tradiční architektury středočeské kotliny. Kombinací klasické venkovské zástavby a funkcionalistické koncepce vznikly domy vyznačující se elegantními tvary a nevšedním stylem.

Nový Jenštejn   Nový Jenštejn   Nový Jenštejn

Historie Jenštejna

Hrad JenštějnMěstečko Jenštejn bylo založeno současně s malým vodou chráněným hradem v první polovině 14. století Jencem z Janovic. Odtud také pochází současný název obce. V průběhu sedmdesátých let byl v prostorách hradu proveden rozsáhlý archeologický průzkum, při němž byly nalezeny tisíce kovových předmětů, mincí a keramiky, které byly mnohem starší než sám hrad. Z toho lze tedy usuzovat, že skála, na které hrad stojí, byla osídlena již v mnohem starší době. Dominantou hradu, jehož půdorys vyniká svým neobvyklým oválovým tvarem, je okrouhlá 22 m vysoká věž, z níž je za dobrého počasí vidět Bezděz, Říp i Krkonoše.

Další historické pozoruhodnosti a zajímavosti obce Jenštejn:

  • Kaplička na návsi z roku 1855
  • Hospodářské dvory na návsi
  • Okrouhlá náves s radiálně uspořádanými selskými staveními
  • Bílý křížek z 17. století
  • Červený dřevěný křížek na okraji obce
  • Podle pověsti se traduje síť podzemních tajných chodeb, jejíž existence však nebyla dosud prokázána

Současnost

Jenštejn, obec s mimořádnou urbanistickou hodnotou, je vzhledem k velmi dobrému dopravnímu napojení atraktivní pro příměstské bydlení, ale i pro menší podnikatelské aktivity. V obci je i dostatečně velká nabídka pozemků s možností dalšího využití. Po dokončení potřebné technické infrastruktury (ČOV, plynofikace, kanalizace) se plánuje i další rozšíření a zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti státní správy, kultury, zdravotnictví a školství. Podle demografických prognóz vzroste počet obyvatel a území bude nadále plnit nejen obytnou funkci, ale částečně bude sloužit i jako vyhledávaná rekreační zóna pro obyvatele Prahy. Z hlediska rozvoje příměstského regionu se jedná o potenciální rozvojové území, jehož význam se ještě značně posílí po vybudování obytného komplexu projektu Nový Jenštejn.