Základní informace

Seskupení Credit Finance Group a.s. je mladý a dynamický subjekt, který má zaměření v developerském managementu. Bylo založeno v roce 2000. Zabývá se investiční činností, výstavbou, projektováním a developmentem v segmentu administrativních center, polyfunkčních budov a obytných objektů. Její akcionáři mají v těchto odvětvích mnohaleté zkušenosti a znalosti.

Credit Finance Group a.s. vzniklo jako seskupení profesionálních odborníků a developerů, kteří mají bohaté zkušenosti ze zahraničí. Cílem tohoto seskupení je etablovat se na trzích států východní Evropy a rozvíjet činnost zaměřenou na vyhledávání vhodných bytových a komerčních příležitostí. Podnikatelské činnosti sdružení jsou také spojeny s výstavbou a projektováním administrativních center, polyfunkčních budov a obytných projektů. Má zkušenosti s institucionálními problémy, komunikací s finančími institucemi a zkušenosti s řízením developerských projektů od začátku, t.j. selekcí a vyhledáním vhodných příležitostí po jejich realizaci a následnou komercializaci.

Credit Finance Group a.s. již připravilo a v současné době realizuje několik developerských projektů. Řídilo developerský projekt v Kloboučnické ulici v Praze, který byl dokončen v srpnu 2003. V témže roce byly všechny bytové jednotky předány klientům k nastěhování.
  
V březnu 2005 byl díky Credit Finance Group a.s. úspěšně dokončen developerský projekt U Michelského Mlýna, situovaný v klidné lokalitě Prahy 4. Všechny byty jsou v současné době prodány.

V březnu 2005 zahájilo seskupení Credit Finance Group a.s. výstavbu rozsáhlého rezidenčního projektu Nový Jenštejn. Výstavba 140 rodinných řadových domů byla dokončena na jaře 2007. V říjnu 2007 byla dceřinnou společností Nový Jenštejn a.s. zahájena výstavba druhé etapy, celkem 90ti rodinných řadových domů. První část, domy A, budou dokončeny v listopadu 2008, zbývající domy, B, D, E a F, pak v dubnu 2009. Paralelně s výstavbou druhé etapy probíhá příprava třetí fáze, jejíž výstavba by měla být zahájena na podzim 2008.
(více na www.novyjenstejn.cz). 

Při prodeji nových bytů do osobního vlastnictví zajišťuje Credit Finance Group a.s.  i veškeré služby a právní servis s tím spojené. Díky úspěšné realizaci developerských projektů a profesionálnímu přístupu si získala a získává pevné postavení na realitním trhu a výrazným způsobem se tak dostává do podvědomí široké veřejnosti.